L’empresa

Catalana de Tractament d’Olis Residuals (Cator) és una empresa dedicada a la recollida i regeneració d’olis minerals usats.

Cator converteix un residu, l’oli mineral usat, en una matèria primera reintroduint-la de nou al mercat productiu.

Des de l’inici de la seva activitat, Cator ha aconseguit evitar l’emissió a l’atmosfera de més de 1.500.000 tones de CO2

Com a empresa de serveis, posa a disposició tant de tallers com de grups industrials, les millors solucions per a la gestió dels olis usats emprant els estàndards més alts de qualitat i sostenibilitat.

Actualment Cator disposa de les següents autoritzacions per al servei de recollida i tractament d’olis minerals usats:

  • Codi Transportista Autoritzat T-614
  • Codi Gestor Autoritzat E-56.93

Cator és membre actiu
de diferents agrupacions

  • INTERNACIONALS
  • G.E.I.R. Groupement Europeen de l’Industrie de la Regeneration
  • U.E.I.L. Union Européenne des Indépendants en Lubrifiants
  • Global Compact Pacte Mundial de les Nacions Unides
  • NACIONALS
  • SIGAUS Sistema Integrado de Gestión de Aceites Usados
  • SIGPI Sistema Integrado de Gestión de Productores Independientes
  • ACITRE Associació Catalana d’Indústries de Tractadors de Residus Especials