Recollida d’oli usat

Des de l’inici de la seva activitat Cator ha recollit més de 500.000 tones d’oli usat i ha prestat servei a més de 16.000 productors (tallers i industries) de tot Catalunya.

El sistema de recollida es divideix en dues parts:

Logística

Cator ha desenvolupat un sistema logístic propi que cobreix de forma eficient el territori de Catalunya. Això li permet optimitzar les rutes i reduir el temps de resposta, avançant les recollides i millorant el servei que dona als seus clients.

Recollida i control

La recollida de l’oli usat es duu a terme amb camions cisterna dissenyats per Cator que compten amb l’equipament necessari per efectuar la recollida de la forma més ràpida i segura.

De cada recollida es prenen dues mostres de l’oli recollit. Una de les mostres s’analitza al laboratori de Cator per tal de comprovar la seva composició i detectar la presència d’elements contaminants. L’altra es lliura al productor per si fos necessari fer una contra-anàlisi.