Tractament d’oli usat

Cator disposa d’una planta de regeneració d’olis minerals usats situada en el terme municipal d’Alcover (Tarragona) amb una capacitat de tractament de 42.000 tones a l’any.

La planta de regeneració forma part de les Millors Tècniques Disponibles (MTD) basades en el procés Vaxxon i busca complir 4 objectius principals:

  • Màxim aprofitament energètic.
  • Mínima producció de residus i emissions.
  • Alta qualitat de producte final.
  • Zero abocaments.

Gràcies a aquest disseny tots els productes obtinguts en el procés, a partir de l’oli usat, són valoritzats bé mitjançant la seva comercialització directa, o bé reutilitzant-los en el mateix procés productiu.

La qualitat mediambiental del procés i dels productes comercialitzats, s’assegura gràcies a sofisticats sistemes de control i a un laboratori amb de tecnologia avançada per l’anàlisi d’olis lubricants.