La regeneració

La regeneració és la única via de valorització sostenible de l’oli usat, ja que reintrodueix al circuït productiu un recurs natural escàs.

Es tracta d’un sistema de reciclatge gràcies al qual, a partir de l’oli usat i mitjançant un procés de destil·lació seqüencial, s’eliminen els contaminants i s’obtenen olis base per a la fabricació de nous lubricants, convertint un residu en una matèria primera.
S’ha observat que si la normativa no prioritza la regeneració establint la obligatorietat de regenerar, el mercat tendeix a no regenerar i prevalen els interessos econòmics a curt termini enfront dels beneficis mediambientals a mig i llarg termini. Si succeeix això, s’elimina una font d’energia no renovable que pot ser recuperada, i la gestió es torna insostenible

Catalunya és la única Comunitat Autònoma que des de 1993 ha apostat per la regeneració del 100% de l’oli usat refusant qualsevol altra via de valorització. El resultat és un èxit mediambiental contribuint a la reducció d’emissions a l’atmosfera i al abocament incontrolat que fa de Catalunya una de les regions europees modèliques en la gestió de l’oli usat.

Arguments en favor de la regeneració dels olis usats

  • Frena l’efecte hivernacle reduint les emissions de CO2.
  • El petroli no és una energia renovable. La regeneració permet allargar la vida dels recursos naturals.
  • L’oli usat pot ser regenerat indefinidament. Cremar-lo després d’un sol ús no és sostenible.
  • Regenerar beneficia a zones no productores de bases lubricants.
  • L’obtenció de la mateixa quantitat d’oli a través d’un procés de regeneració consumeix 2/3 menys d’energia que una refineria de primer refinatge.
  • Les bases lubricants regenerades tenen com a mínim la mateixa qualitat queles de primer refí.
  • Les bases regenerades poden mesclar-se en qualsevol proporció amb oli de primer refí, mantenint la seva qualitat.