Preguntes freqüents

Quines són els avantatges de la regeneració de l’oli usat?

La regeneració de l’oli usat és la via per tractar l’oli usat, residu tòxic i perillós, i convertir-lo de nou en una matèria primera apte per a fabricar nous lubricants.
La regeneració per tant, presenta múltiples avantatges respecte altres alternatives de tractament de l’oli usat:

 • Mínim impacte ambiental a nivell d’emissions a l’atmosfera.
 • Conservació d’un recurs cada cop més escàs.
 • Reutilització d’un residu amb alt poder contaminant.
 • Obtenció d’una matèria primera amb aplicació industrial.
 • Reduir la dependència del petroli d’un país comprador de petroli.

És la regeneració la única destinació possible de l’oli usat de Catalunya?

Sí. Per Llei, a Catalunya és obligatori regenerar el 100% de l’oli produït i per tant no està permès l’ús de l’oli usat com a combustible degut als importants efectes negatius que genera: grans emissions de COi monòxid de carboni, augment de l’efecte hivernacle, destrucció d’un recurs natural escàs i la utilització d’una font d’energia no renovable

A la resta de CCAA de l’estat espanyol és obligatori regenerar un mínim del 65% de tot l’oli usat produït a l’Estat.

Té l’obligació el seu recollidor d’oli usat d’informar-lo de la planta on es tractarà el seu oli?

Sí. D’acord amb la normativa vigent, el recollidor d’un residu té l’obligació d’informar al productor de quin serà el gestor final del seu residu. En el cas de l’oli s’ha d’assegurar que el recollidor el tracta en una planta de regeneració.

Si l’oli produït a Catalunya es porta a d’altres CCAA, pot tractar-se per una via que no sigui la regeneració?

No. La normativa estableix que tot l’oli usat que es produeix a Catalunya ha de ser regenerat. Si bé això no implica que aquest oli usat hagi de ser forçosament regenerat en l’àmbit geogràfic de Catalunya.

Fins a on arriba la responsabilitatdels tallers o indústries que produeixen oli usat?

El productor d’oli usat, és el responsable final de l’oli. La responsabilitat del productor o posseïdor no finalitza amb l’entrega a un recollidor autoritzat sinó que s’ha d’assegurar que el recollidor gestionarà l’oli usat fins la seva regeneració, la única via de tractament autoritzada a Catalunya.

Què ha suposat per a Catalunya els 20 anys de servei públic de recollida de l’oli usat?

El model català de gestió d’olis ha resultat un referent a nivell internacional per part d’administracions i empreses d’arreu del món que han intentat copiar el model pels seus clars avantatges mediambientals.

A nivell quantitatiu, durant aquests 20 anys de col·laboració conjunta entre l’ARC, els productors d’oli usat i Cator, s’han aconseguit les següents fites:

 • Recollir i regenerar un percentatge rècord a l’estat espanyol i a Europa del 100% de l’oli usat produït a la regió (més de 600.000 tones d’oli usat recollides i regenerades).
 • Evitar l’emissió de més de 1,5 milions de tones de COa l’atmosfera.
 • Recuperar i retornar al mercat productiu prop de 240.000 tones de bases d’oli aptes per a la fabricació de lubricants.
 • Produir les primeres bases lubricants regenerades al mon, que superaven les certificacions de qualitat americanes i europees més exigents
 • Garantir la recollida a tots els centres productors de Catalunya independentment de la seva producció i ubicació geogràfica.

Per què signar un contracte amb el recollidor d’oli usat?

Donat el marc normatiu actual sobre l’oli usat, és important que el seu gestor de l’oli usat li garanteixi per escrit que:

 • La totalitat de l’oli recollit serà tractat en una planta de regeneració d’acord amb el que marca la legislació vigent.
 • Li abonarà l’oli recollit al preu acordat per tal de que el seu taller o indústria pugui emetre la corresponent factura.
 • Li prestarà el servei de recollida quan el seu taller o indústria ho necessiti.
 • Respondrà de qualsevol incidència produïda a les seves instal·lacions en les operacions de recollida d’oli.

Què és un PCB? i un PCT?

PCB – Policlorobifenil
PCT – Policlorterfenil

Són uns productes químics, olis sintètics, molt utilitzats durant anys gràcies a les seves característiques anti-inflamables. Però en el transcórrer dels anys s’ha demostrat la seva elevada toxicitat, són mutagènics i cancerígens. Actualment està prohibida la seva producció i també el seu ús. Si sospita que el seu oli pot contenir aquest element contacti amb Cator per tal de fer un anàlisi i verificar la seva composició.

Té més preguntes? Envia’ns la seva consulta a info@cator-sa.com
i procurarem contestar en la màxima brevetat possible.