Pacte mundial amb l’ONU

Cator és soci fundador i signatari associat de la “Xarxa Espanyola del Pacte Mundial de les Nacions Unides”.

El Pacte Mundial de les Nacions Unides (www.pactomundial.org) és una iniciativa internacional que té com objectiu aconseguir un compromís voluntari per part de les empreses en matèria de responsabilitat social. Aquest compromís s’adquireix a través de la implantació de deu principis basats en drets humans, laborals, mediambientals i de lluita contra la corrupció.

Cator recolza els deu principis expressant la ferma intenció de promoure’ls dins l’àmbit de la seva competència.

Drets Humans

  • Les empreses han de recolzar i respectar la protecció dels drets humans proclamats en l’àmbit internacional.
  • Evitar veure’s involucrat en abusos dels drets humans.

Normes laborals

  • Les empreses han de respectar la llibertat d’associació i el reconeixement efectiu del dret a la negociació col·lectiva.
  • L’eliminació de totes les formes de treball forçat i obligatori.
  • L’abolició efectiva del treball infantil.
  • L’eliminació de la discriminació respecte la feina i l’ocupació.

Medi Ambient

  • Les empreses han de recolzar l’aplicació d’un criteri de precaució respecte dels problemes ambientals;
  • Adoptar iniciatives per a promoure una major responsabilitat ambiental;
  • Alentar el desenvolupament i la difusió de tecnologies innòcues per al Medi Ambient.

Lluita contra
la corrupció

  • Les empreses treballaran contra la corrupció en totes les seves formes, incloses l’extorsió i el suborn.