Projectes solidaris

Cator col·labora activament amb la Fundació Mediterrània en diversos projectes a l’Amèrica Llatina per combatre la pobresa i promoure el desenvolupament

Hogar Cristo Obrero
(Diriomo Nicaragua)

Institució sense finalitats lucratives que alberga nenes des de 3 a 18 anys, o fins que acabin el batxillerat o un ofici tècnic. Son nenes desprotegides a les que es dona protecció i educació de manera que puguin integrar-se a la societat de forma sana i constructiva.

Brigades
Odontològiques
(Hondures)

Projecte que realitza un servei social a zones de difícil accés degut a la seva llunyania, falta d’infraestructures i mitjans econòmics.