Promoció ambiental

Centre d’Educació i Formació Medi Ambiental (CEFMA). El CEFMA és una peça clau per dur a terme la política de promoció i difusió del desenvolupament sostenible.

Ubicat a les instal·lacions d’Alcover, és un centre actiu de conscienciació, informació i formació Medi Ambiental, tant pel públic en general com del propi personal de la planta. Al llarg de l’any rep visites de diverses escoles i universitats.

Els principals objectius del CEFMA:

  • Voluntat d’informació al públic.
  • Foment actiu del desenvolupament sostenible, conscienciació i protecció del Medi Ambient.
  • Foment de la recollida selectiva i de l’ús de productes reciclats, aportant l’experiència de més de 20 anys d’activitat de Cator.
  • Formació continuada del personal.
  • Donar a conèixer la normativa medi ambiental de la Generalitat de Catalunya, de l’Estat Espanyol i de la UE.

Altres vies de promoció
mediambiental

  • Ajuda Administracions en campanyes de sensibilització i conscienciació per promoure major implicació ambiental.
  • Dona suport a diverses associacions nacionals e internacionals per la promoció de la Regeneració dels olis usats i el desenvolupament sostenible.
  • Col·labora amb entitats implicades en la millora i preservació del Medi Ambient.
  • Realitza ponències i conferències.
  • Col·labora en projectes d’investigació amb diverses universitats.