Regeneració d’olis usats

Cator regenera olis usats provinents de totes les CCAA d’Espanya i també d’altres paisos del nord d’Àfrica i del sud d’Europa.

La capacitat de la planta de Cator li permet tractar olis usats procedents de recollidors d’arreu de l’estat espanyol i també d’altres països.

La forma convencional de transportar-lo és fer-ho mitjançant cisternes de 24 tones que permeten optimitzar els costos de transport i fan viable la seva regeneració.