Serveis ambientals

En base a l’experiència adquirida al llarg dels anys en la gestió i regeneració d’olis lubricants usats, Cator ofereix serveis a Comunitats Autònomes, Administracions Públiques, Grups Empresarials i/o Productors de Residus (Industries, tallers, etc).

Disseny de sistemes
de gestió integral

Cator va dissenyar i implantar l’any 1993 un Sistema de Gestió Integral de l’Oli Usat a Catalunya. Un sistema que segueix vigent en l’actualitat amb un èxit contrastat.

Aquesta gestió Integral comença per l’ordenació de la recollida de l’oli usat i acaba retornant-lo al mercat productiu en forma de matèria primera, creant un cicle sostenible.

  • Campanyes d’educació i conscienciació
  • Cens i logística avançada
  • Recollida
  • Regeneració
  • Comercialització

Estudis de viabilitat
de plantes
de tractament

Cator realitza estudis de viabilitat i dissenys de plans d’accció per plantes de re-refinat d’olis usats arreu del mon.

Assessorament
en la gestió

Assessorament a empreses privades, administracions y/o particulars sobre la correcta gestió dels olis minerals usats:

  • Gestió integral
  • Logística, estudis del servei i necessitats
  • Seguretat, recollida, emmagatzematge, tractament, bones pràctiques, etc.
  • Formació de personal, tècnics, operaris, manteniment, laboratori, etc.

Assessorament
tecnològic

L’experiència de molts anys dedicats a la regeneració, permet a Cator oferir, a través del seu departament de I+D+i, un ampli servei d’assessorament tecnològic per la recerca de millores en processos existents o pel desenvolupament de nous processos que puguin aportar avenços tècnics i mediambientals.

Servei tècnic
de laboratori

Cator disposa d’un laboratori amb tecnologia punta en l’anàlisi d’olis minerals usats i olis lubricants..